May 25, 2020 - May 26, 2020

Indianapolis, Indiana

May 29, 2020 - May 31, 2020

MARYLAND

May 29, 2020 - May 31, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

May 29, 2020 - May 31, 2020

CREEKSIDE BASEBALL PARK, PARKVILLE; MISSOURI

May 30, 2020 - May 31, 2020

CONNECTICUT

May 31, 2020

BRADENTON/SARASOTA; FL

June 4, 2020 - June 7, 2020

CREEKSIDE BASEBALL PARK, PARKVILLE; MISSOURI

June 5, 2020 - June 7, 2020

MASSACHUSETTS

June 5, 2020 - June 7, 2020

TALLAHASSEE; FLORIDA

June 5, 2020 - June 7, 2020

MARYLAND

June 5, 2020 - June 7, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

June 6, 2020 - June 7, 2020

MARYLAND

June 6, 2020 - June 7, 2020

MARYLAND

June 7, 2020

BLOOMINGTON; INDIANA

June 7, 2020

IRVINE; CALIFORNIA

June 10, 2020 - June 14, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

June 11, 2020 - June 14, 2020

CREEKSIDE BASEBALL PARK, PARKVILLE; MISSOURI

June 12, 2020 - June 14, 2020

SALT LAKE CITY; UTAH

June 12, 2020 - June 14, 2020

MASSACHUSETTS

June 12, 2020 - June 13, 2020

UTAH

June 12, 2020 - June 14, 2020

TBD

June 14, 2020 - June 16, 2020

EL PASO, TEXAS

June 14, 2020

LAS VEGAS; NEVADA

June 14, 2020

CHARLESTON; SOUTH CAROLINA

June 14, 2020

WILSONVILLE; WASHINGTON

June 16, 2020 - June 21, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

June 18, 2020 - June 21, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

June 18, 2020 - June 21, 2020

CREEKSIDE BASEBALL PARK, PARKVILLE; MISSOURI

June 19, 2020 - June 21, 2020

COLORADO

June 20, 2020 - June 21, 2020

PENNSYLVANIA

June 20, 2020 - June 21, 2020

MARYLAND

June 20, 2020 - June 21, 2020

NORTH CAROLINA

June 20, 2020 - June 21, 2020

TEXAS

June 21, 2020 - June 27, 2020

LUBBOCK; TEXAS

June 21, 2020

MILLINGTON, TENNESSEE

June 21, 2020

MESA; ARIZONA

June 21, 2020

CREEKSIDE

June 24, 2020 - June 28, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

June 25, 2020 - June 28, 2020

CREEKSIDE BASEBALL PARK, PARKVILLE; MISSOURI

June 26, 2020 - June 28, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

June 27, 2020 - June 28, 2020

WINTER HAVEN; FLORIDA

June 27, 2020 - July 4, 2020

TBD

June 27, 2020 - June 28, 2020

CALIFORNIA

June 27, 2020 - June 28, 2020

NEW YORK

June 28, 2020

SARASOTA; FLORIDA

June 28, 2020

WESTFIELD, INDIANA

July 1, 2020 - July 5, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA

July 1, 2020 - July 5, 2020

GRAND PARK SPORTS CAMPUS, WESTFIELD; INDIANA